© Powered by SiteSpirit

 
ontwerp_03_01.jpg

Huidverzorgingsstudio
Grada van Welzen
Willem Hedastraat 159
1816 KC  Alkmaar
tel: 072-5621738
Lid Anbos


Privacy

In dit Privacy Statement leest u hoe Huidverzorgingsstudio Grada van Welzen (hierna: HVS GvW) omgaat met uw persoonsgegevens.


Vertrouwlijk

Alle gegevens die door HVS GvW worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan HVS GvW geeft, zal met de grootst mogelijke zorg bewaard worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door HVS GvW is het op maat kunnen leveren van diensten en producten aan onze klanten.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal HVS GvW uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. HVS GvW kan persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

powered by SiteSpirit